Welkom bij Zuidstad advies

Verbinder, versneller, ontwikkelaar en realisator:

• netwerker en verbinder van mensen en organisaties en hun ambities en ideeën
• belangenbehartiger op het grensvlak van privaat, maatschappelijk en publiek
• ideeëngenerator voor private, maatschappelijke en publieke belangen
• versneller, integrator en ontwikkelaar van economische , sociale en ruimtelijke ideeën, programma’s en projecten
• procesmanager op het grensvlak van privaat, maatschappelijk en publiek belang
• manager van programma’s en projecten
• adviseur voor economische, ruimtelijke en sociale ontwikkeling

Samenwerken | idealistisch & realistisch | verbinden + delen = vermenigvuldigen